แทงบอลออนไลน์

ศิลปะการตอบโต้และศิลปะการรับ มวยไทย

กีฬามวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่มีทักษะการเล่นและศิลปะอยู่หลายด้านจึงต้องใช้การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในวันนี้เราจะยกตัวอย่าศิลปะด้านการตอบโต้ในกีฬามวยไทยมาเขียนเป็นบทความให้เพื่อนๆที่สนใจได้ลองศึกษาและในไปประกอบการฝึกได้ ศิลปะการตอบโต้นั้น คือ การใช้ไม้มวยโต้กลับคู่ต่อสู้ ด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีดังต่อไปนี้ ถอยแล้วตอบโต้ คือ การใช้ไม้มวยตอบโต้กับทันทีหลังถอยหลบพ้นระยะไม้มวยที่ตู่โจมมาแล้ว การหลบหลีกแล้วตอบโต้ คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อหลบให้พ้นระยะไม้มวยของคู่ต่อสู้ โดยจะเป็นการก้มตัว การเอนตัว การย่อขา การชิงทำแล้วตอบโต้ คือ การใช้ไม้มวยตอบโต้คู่ต่อสู้ที่รุกใส่เรา โดยต้องทำให้ไม้มวยเราถึงตัวเป้าหมายก่อน การปิดป้องแล้วตอบโต้ […]